a

Regulamin CreaDora Studio – Tatuaże

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.

2. Zabiegowi tatuażu w studiu mogą być poddawane jedynie osoby pełnoletnie, lub niepełnoletnie (min. 16 lat) za zgodą podpisaną osobiście w studiu przez rodzica.

3. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.

4. Studio ma prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny.

5. Zastrzegamy sobie prawa do wykonywanych w studiu zdjęć, projektów i tatuaży.

6. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o przemyślane decyzje i rozwagę.

REZERWACJA TERMINU I ZALICZKA

1. Wstępnej rezerwacji sesji można dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www, poprzez oficjalną stronę studia na Facebooku, Instagramie, telefonicznie, mailowo lub osobiście w studiu.

2. Rezerwacja zostaje potwierdzona poprzez wpłatę zaliczki w wysokości ustalonej ze studiem.

3. Zaliczkę można wpłacić na konto lub osobiście w studiu.

4. Zaliczka jest odliczana od końcowej ceny tatuażu.

5. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Na wpłatę zaliczki studio oczekuje 3 dni robocze od daty zapisania się na sesję. Po upływie tego czasu wstępna rezerwacja jest anulowana.

7. Wstępne rezerwacje niepotwierdzone na czas wpłatą zaliczki nie są wiążące.

8. Zaliczka jest bezzwrotna.

9. Zaliczka przepada, jeśli klient nie stawi się na wyznaczony termin sesji i nie skontaktuje się ze studiem w celu zmiany terminu nie później niż 7 dni roboczych przed ustalonym terminem sesji.

ZMIANA TERMINU

1. Klient ma prawo zmienić termin zaplanowanej sesji, nie później niż na 7 dni roboczych przed zapisanym terminem.

2. Niestawienie się na wyznaczonej sesji i niepoinformowanie o tym studia na 7 dni roboczych przed, jest równoznaczne ze stratą wpłaconej zaliczki. Umówienie kolejnego terminu wymaga w takim wypadku wpłaty nowej zaliczki.

CENA TATUAŻU

1. Studio nie posiada cennika usług.

2. Ceny tatuażu są umowne, a każdy wzór jest indywidualnie wyceniany.

3. Wyceny dokonujemy na podstawie wielkości, wzoru, kolorystyki, stylu i szczegółowości danego tatuażu. Przy dużych tatuażach cena jest dzielona na całodniowe sesje, a ich ostateczny koszt zależy od ilości sesji koniecznych do wykonania wzoru.

4. Wyceny dokonujemy w oparciu o informacje uzyskane od klienta i każdorazowo podajemy je w widełkach od – do. Podczas wizyty w studiu wielkość tatuażu może ulec zmianie w zależności od potrzeb klienta.

PROJEKT TATUAŻU

1. Projekt na sesję jest przygotowywany najwcześniej na tydzień przed umówionym terminem.

2. Studio nie wysyła wcześniej przygotowanych projektów.

3. Projekt powstaje w oparciu o informacje uzyskane od klienta i jest mu prezentowany podczas sesji, chyba, że ustalenia indywidualne z artystą są inne. Klient ma prawo do wprowadzania poprawek do projektu po jego zaprezentowaniu.

WIZYTA W STUDIU

1. W salonie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.

2. W salonie obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania wszelkich przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić trwałą utratą zdrowia.

3. Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym i poleceń tatuatorów i pracowników salonu.

4. Przed zabiegiem klient jest zobowiązany do podpisania zgody na wykonanie tatuażu oraz do poinformowania tatuatora o swoim stanie zdrowia, zapoznania się z ostrzeżeniem dotyczącym powikłań pozabiegowych, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub nieświadomości posiadanych chorób lub alergii i podpisania oświadczenia o akceptacji tego ryzyka. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia, studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.

5. Prosimy o nieprzyprowadzanie na sesje małych dzieci i zwierząt.

6. Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o przyprowadzanie ze sobą maksymalnie 1 osoby towarzyszącej.

PO ZABIEGU

1. Po wykonanym zabiegu, każdy klient otrzymuje szczegółową informację o pielęgnacji tatuażu i procesie gojenia się skóry, w formie ustnej i pisemnej.

2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez klienta zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.

3. W przypadku wątpliwości, co do sposobu gojenia się tatuażu lub zabiegów pielęgnacyjnych klient ma obowiązek kontaktu ze studiem.

4. Po wygojeniu tatuażu, ewentualne poprawki wynikające z konieczności jego dopracowania wykonywane są bezpłatnie w okresie nieprzekraczającym 1 miesiąca od sesji, na której był wykonywany (1 poprawka). Po upływie tego czasu poprawka jest odpłatna.

BON PODARUNKOWY

1. Studio posiada w swojej ofercie bony upominkowe na tatuaże.

2. Bon upominkowy zakupiony w studio jest ważny przez okres 1 roku od daty zakupu. W okresie tym należy ustalić termin sesji. W przypadku nie ustalenia terminu sesji w ciągu 1 roku od daty zakupu bonu, traci on swoją ważność.

3. Rezerwowanie terminu sesji w przypadku bonu, podlega tym samym zasadom, co zwykłe rezerwowanie terminu, z wyjątkiem konieczności wpłaty zaliczki.

ARTYŚCI GOŚCINNI

1. W przypadku, gdy tatuaż był wykonywany przez tatuatora gościnnego, studio nie ponosi odpowiedzialności za wykonany tatuaż. W razie konieczności wykonania ewentualnych poprawek prosimy o kontakt bezpośrednio z tatuatorem, który wykonywał wzór.